ایجاد پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد نقطه عطفی در تمرکز و هدایت تحقیقات مورد نیاز با توجه به اهداف و سیاستهای کلی جهت شناسایی و کاهش مشکلات بهداشتی کشور و ارتقای سطح و جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان بود.

در این سالها تلاشهای مجدانه استادان و همکاران محترم موجب شده این پژوهشکده از جایگاه بالای علمی در کشور برخوردار و در سطح بین المللی به عنوان یک مرکز معتبر علمی شناخته شود.

این جانب ضمن استقبال از حضور دانش پژوهان از حوزه های مختلف علمی امیدوارم که در ادامه این تلاش ها ضمن تعامل بیشتر با مراکز علمی داخلی و توسعه فعالیتهای مشترک با دیگر واحدهای دانشگاهی بتوانیم شاهد توسعه همگون پژوهش با تکیه بر برنامه استراتژیک پژوهشکده و نقشه علمی دانشگاه و نقشه سلامت کشور باشیم.

دکتر علیرضا دلاوری

رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی